analiza de risc la securitate fizica

Deși auzim la tot pasul despre acest document controversat, nu multe sunt persoanele care știu cu certitudine când și pentru ce se folosește. Potrivit legislației în vigoare, Analiza de risc la securitatea fizică reprezintă un document obligatoriu pentru toate unitățile deținătoare de bunuri sau valori, care sunt nevoite să asigure paza și protecția acestora.

Cine o întocmește?

Analiza de risc se efectuează de către unitate, prin structuri de specialitate sau prin experți abilitați de către Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizica (cu funcția de evaluatori de risc).

Când se realizează?

Analiza de risc se realizează în cadrul procesului de management al riscurilor, prin care se identifică principalele vulnerabilități ale societății, în scopul diminuării acestora. Cu alte cuvinte, acesta este primul pas ce trebuie efectuat după semnarea contractului cu o firmă de pază specializată, înainte de implementarea propriu zisă a serviciilor de pază în obiectiv.

Cine este obligat să o efectueze?

-companiile şi societăţile naţionale (SA, SCA, SCS, SNC, SRL)

-institutele naţionale de cercetare și dezvoltare

-ministerele şi celelalte instituții de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale

-regiile autonome

-alte societăți deținătoare de bunuri sau valori, cu orice titlu, indiferent de natura capitalului social, prevăzute de lege.

Care sunt etapele realizării Analizei de risc la securitatea fizică?

Este necesară parcurgerea câtorva etape principale, începând cu stabilirea contextului și a metodei de lucru, identificarea riscurilor, a cauzelor și a potențialelor consecințe; analiza riscurilor; estimarea și tratarea acestora și consemnarea întregului proces într-un Raport de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică.

Ce documente sunt necesare pentru realizarea Analizei de risc la securitate fizică?

Documentația specifică prevăzută de lege pentru realizarea Analizei de risc, cuprinde: 

-raportul de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică,

-grila de evaluare, specifică obiectului de activitate,

-documentele-suport (chestionare, declarații, certificatul de înregistrare a societății, certificatul constatator, extras de carte funciară, contractul încheiat cu firma de pază, planul de manangement al riscurilor ș.a.m.d).

Care este valabilitatea acestui document?

Este obligatoriu ca Analiza de risc să fie reviziuită:

-cel puțin o dată la trei ani

-în maxim 60 de zile de la producerea unui incident care a periclitat securitatea fizică a unității

-în cel mult 30 de zile de la efectuarea oricărei modificări în unitate (din punct de vedere arhitectural, funcțional sau a obiectivului de activitate).

Împreună cu planul de pază și un proiect al sistemului tehnic de securitate, analiza de risc la securitatea fizică trebuie avizată de către poliție, pentru ca prevederile acestora să poată fi implementate.

Dacă te afli în situația în care ești nevoit să asiguri paza și protecția unității/afacerii tale și dorești să te ajutăm cu întocmirea Analizei de risc la securitatea fizică, ne poți contacta oricând, la 0755 777 111.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *